ОБЩИ УСЛОВИЯ

    https://amberlino.com/ е интернет платформа, за осъществяване на електронна търговия на стоки. Интернет платформата и нейното съдържание е собственост на: „АМБЪР КИДС“ ЕООД, наричан по-нататък за краткост „Дружеството“.

   Интернет платформата е специализирана в продажбата на натурална дамска, мъжка и детска бижутерия от кехлибар

  Препоръчваме Ви, своевременно и внимателно да се запознаете със съдържанието на настоящите Общи условия,  и в случай, че не сте съгласни с тях, молим да преустановите използването на https://amberlino.com/ и предлаганите услуги.

       ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦЪТ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ:

   Търговска дейност, посредством https://amberlino.com/, осъществява Дружеството:

  „АМБЪР КИДС“ ЕООД, ЕИК: 204563037,  със седалище и адрес на управление, и място на упражняване на дейност: гр. Варна 9010, ж.к. „Бриз-Юг“, ул. „Д-р Петър Скорчев“ № 29, ет. 4, тел: 0878672466, ел. поща: [email protected], интернет страница: amberlino.com.

     ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

  Настоящите Общи условия регламентират правилата, съгласно които дружеството  „АМБЪР КИДС“ ЕООД  предоставя стоки и/или услуги на Потребителите, чрез интернет страницата - https://amberlino.com/. Общите условия са публикувани на видно място в интернет платформата и са достъпни за всеки Потребител.

  Всеки един Потребител следва да се счита обвързан от правилата на настоящите Общи условия за цялото време на ползване на https://amberlino.com/, от първоначалното зареждане на интернет страницата до нейното напускане, както и при заявено съгласие за доставка.

  С цел възпроизвеждане на изявлението на Потребителя за приемане на Общите условия, в лог-файлове на сървъра на Super hosting се обработват данни за IP адреса и друга предоставена от Потребителя информация.

 Настоящите Общи условия се прилагат и в случаите, когато Потребителя е заявил артикул от https://amberlino.com/, посредством: телефон, на търговски адрес, имейл адрес или чрез други средства за дистанционен контакт с Дружеството.

  Предлаганите стоки и услуги чрез https://amberlino.com/ се предоставят на пълнолетни физически лица.

  https://amberlino.com/ е възможно да съдържа линкове и препратки към други интернет страници и платформи, в които случаи следа да имате предвид, че настоящите Общи условия не се прилагат за тези интернет страници и платформи, и при условие, че ги последвате, Вие следва да се запознаете и с техните персонални общи условия.

      СТОКИ /АРТИКУЛИ/

  Предмет на продажба чрез https://amberlino.com/ са артикули от натурална дамска, мъжка и детска бижутерия от кехлибар и други стоки, предлагани в https://amberlino.com/.

  Основните характеристики на всеки един артикул са посочени в текст към неговата визуализация, в директория „Магазин“ на https://amberlino.com/. Артикулите са описани по вид, цвят и качество, и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики.

  Потребител отправя заявка за закупуване, посредством кликване върху бутона „купи“, активен върху визуализацията на всеки артикул. Заявяването за закупуване на артикул се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя, относно вида, качеството и количеството на избраната стока.

  Информираме Ви, че са възможни разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация. Цветовете на всеки продукт са указани в текстовете към него.  Дружеството не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените артикули, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Възможни са и незначителни  отклонения в нюансите, дължащи се на естествената природа на кехлибара, както и леки разлики в различните партиди.

       Указания за правилна експлоатация:

   Предвид на естествения материал, от който са изработени, изделията от кехлибар изискват да се предпазват от непосредствен контакт с препарати, козметика, масла, басейни, плаж и други подобни. Изделията от кехлибар са крехки и е препоръчително да се пазят от удари, механични въздействия, силен натиск, резки и силни дърпания на изделието. 

   Изделията от кехлибар могат да се мокрят. Мият се с топла вода, а при по-сериозно замърсяване с нежен шампоан, като се избягват силни и агресивни почистващи препарати.

   Кехлибарът не се стерилизира, не се излага на пряка слънчева светлина, не се търка с абразиви.

   При бебешките и детските изделия от кехлибар се изисква непрекъснат родителски контрол, с цел максимална безопасност. Препоръчително е нощем изделието /гердан и/или гривна/ да се сваля от детето, с цел предотвратяване на инцидент.

  Не оставяйте детето никога само, когато носи гердан и/или гривна от кехлибар, не позволявайте детето да дърпа, играе и/или гризе кехлибара. Не дърпайте детските артикули с цел тестване здравината им.

  !!! Готовите изделия от кехлибар не подлежат на ремонт и при следи от умишлено нарушаване на целостта им и/или повреждане, търговецът има право да откаже да уважи предявени рекламации, заявления за връщане, отказ и други претенции на Потребителя.

  ЦЕНИ И ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

   Информираме Ви, че всички обявени цени на предлаганите артикули в https://amberlino.com/  са  в лева и представляват крайната цена на стоките, с включени всички данъци и такси, в това число и ДДС.

  Информираме Ви, че обявените цени на артикули, НЕ включват цена за доставка и таксата за наложен платеж или банков превод, които ще Ви бъдат посочени преди финализирането на Вашата поръчка в https://amberlino.com/ или при заплащането по банков път от избраната от Вас банка.

  В зависимост от избрания от Потребителя начин на плащане при заявяване на поръчка, продажната цена на стоката се заплаща:

 • по банкова сметка на  „АМБЪР КИДС“ ЕООД, преди изпращане на стоката;
 • на куриерска компания, посредством „наложен платеж“, при извършване на доставката и приемане на стоката.
 • плащане с карта, посредством виртуален ПОС терминал

   Информираме Ви, че Вашата поръчка в https://amberlino.com/ се счита за приета за изпълнение, при попълване на всички задължителни полета на заявката и активиране на бутона „Поръчай“. В тази връзка, следва да имате предвид, че извършеното финализиране на поръчката и активиране на бутона „Поръчай“ води до задължение за плащане от страна на Потребителя.

При необходимост от възстановяване на сума, платена с карта от страна на потребителя, съответната сума ще бъда възстановена чрез картова операция по същата картова сметка на потребителя.

    „АМБЪР КИДС“ ЕООД, си запазва правото да променя цените без да е необходимо предварително да уведомява своите потребители /с изключение на случаите на вече сключени договори за продажба/.

    ДОСТАВКА

    „АМБЪР КИДС“ ЕООД се ангажира да изпрати стоката предмет на продажба, на посочен от Потребителя адрес, посредством компания за куриерски услуги, в срок до 3/три/ работни дни, считано от:

 • датата на потвърждаване на поръчката в https://amberlino.com/ с опция „наложен платеж“ или
 • датата на потвърждаване на поръчката в https://amberlino.com/ и заплащане на продажната цена на стоката по банкова сметка на търговеца, или
 • датата на заплащане на продажната цена по банкова сметка на търговеца.
 • Датата на заплащане с карта или Revolut. 

  В случаите, когато изпращането на стоките не може да бъде извършено в срок до 3/три/ работни дни, Дружеството информира своевременно Потребителя за обстоятелствата и за възможно най-ранната датата на изпращане.

-  Информираме Ви, че стоките се доставят от куриерската компания, с включени допълнителни услуги: „Наложен платеж“;  „Разрешение пратката да се прегледа от Получателя и той да плати наложения платеж, само ако приеме стоката"; Обявена стойност“ на пратката със стикер „Чупливо“, с включена застраховка.

  В тази връзка Ви препоръчваме, при получаване на стоката да се възползвате от услугата за предварителен преглед и да извършите проверка на състоянието, и целостта на пратката. При условие, че бъдат констатирани липси или дефекти, Потребителят следва незабавно да информира служителя на куриерската компания и/или Дружеството, с цел изясняване на проблема и активиране на включените допълнителни услуги, гаранции и застраховка.

 Следва да бъдете информирани, че ако не се възползвате от услугата „Преглед на пратката“ в присъствието на куриерския служител и впоследствие констатирате липси, и/или повреди, застраховката на стоката не може да бъде активирана, и съществува възможност претенцията Ви за дефект, счупване и подмяна да не бъде удовлетворена, или допълнителните разходи за куриерски услуги в тази връзка да са за Ваша сметка.

-  Информираме Ви, че Дружеството не носи отговорност, за настъпилите последици в резултат на посочен от Потребителя грешен и/или непълен адрес, и/или неприета без основание, и/или непотърсена своевременно пратка. В тези случаи, сторените допълнителни разходи, за реализиране на доставката са за сметка на Потребителя.

  В случай, че Потребител не бъде намерен на посочения за доставка адрес в срока за изпълнение или не бъде осигурен достъп, и условия за предаване на стоката в този срок, Дружеството се освобождава от задължението си за доставка на заявената за покупка стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поеме всички разходи по доставките. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

    При неоснователен отказ на Потребителя да получи стоката, последният дължи на търговеца заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката, както и обезщетение  за всички вреди и пропуснати ползи.

   Следва да държите сметка, че Дружеството ще се възползва от предвидената в закона възможност за възстановяване на сторените от него допълнителни разходи и претърпени вреди, поради Вашето недобросъвестно поведение.

  

 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава избран от него артикул от https://amberlino.com/, съобразно настоящите Общи условия и законовите изисквания.

Потребителят има право да се информира за състоянието на направената поръчка.

Потребителят има право на доставка на поръчаната стока на посочен от него адрес.

Потребителят има право на забележки и възражения при получаване на стоката.

Потребителят, може да откаже получаването на доставена стока.

Потребителят, има право да заяви подмяна на артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка.

Потребителят има право на рекламация.

Потребителят е длъжен да посочи реален и коректен адрес, на който безпрепятствено да бъде извършена доставка.

Потребителят е длъжен да посочи коректна информация за контакт и обратна връзка.

Потребителят е длъжен да прегледа стоката и при липса на забележки, и/или възражения да я приеме.

Потребителят е длъжен да уведоми своевременно Дружеството при констатирани несъответствия на стоката.

Потребителят е длъжен да заплати цената на стоката предмет на продажба.

Потребителят е длъжен да ползва интернет платформата по начин
съответстващ на Общите условия и законовите изисквания.

Потребителят на https://amberlino.com/ е длъжен при ползване на интернет платформата да не нарушава правата и законните интереси на останалите потребители и/или граждани, както и правилата на морала, етиката и добрите нрави.

 При упражняване на правата си за рекламация, връщане, подмяна на стоката или отказ от Договора, Потребителят е длъжен да предостави стоката на търговеца в добър търговски вид, в оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от търговеца – фактура, касов бон, гаранционна карта и други.

Потребителят е длъжен да съгласува с търговеца адреса, на който да бъде върната стоката.

   ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ

Дружеството  „АМБЪР КИДС“ ЕООД предоставят на своите клиенти с всяка закупена стока търговска гаранция. Гаранционните условия и срокове са упоменати в „Гаранционна карта“, посочва се и информация за контакт, в случай на необходимост от ползване на гаранцията, и информация съгласно Закона за защита на потребителите.

За всички продукти важат единствено оригиналните гаранционни карти.

   Гаранционни условия:

При установяване на дефект в изделието, включително и дефект, довел до повреждане и/или счупване, в рамките на 30/тридесет/ календарни, считано от доставяне на стоката, търговецът извършва безплатна подмяна с нов артикул. Разходите за изпращане на гаранционната стока до търговеца са за сметка на Потребителя. Търговецът поема разходите за транспорт на подменената стока до Потребителя.

При дефект в изделието, включително и дефект, довел до повреждане и/или счупване, установен след 30 /тридесет/ дни от доставката, в рамките на 90/деветдесет/ дни след доставката, търговецът се ангажира да извърши ремонт на артикула по оферирана цена и доставки за сметка на клиента. 

При повреда и желание от страна на клиента да си поправи изделието сам, в рамките на 90/деветдест/ дни след доставката, търговецът изпраща безплатно резервни материали: закопчалки, еластичен силикон, допълнителни кехлибарени мъниста до 1 грам за изделие. В този случай разходите за транспорт са за сметка на Потребителя. След този период резервните материали могат да бъдат  закупени от търговеца.

Информираме Ви, че търговската гаранция отпада в случай на:

 • Опит за поправка от страна на Потребителя и/или друго неупълномощено лице;
 • Третиране на изделията с агресивни, абразивни почистващи препарати за масова употреба.
 • Умишлено тестване здравината и/или целостта, и/или автентичността на кехлибара, и/или на изделието, както и подлагане на кехлибара на механични „домашни“ тестове.

Дружеството не носи отговорност при повреда на стоката следствие на форсмажорни обстоятелства.

РЕКЛАМАЦИИ, ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, ЗАМЯНА

   Рекламации:

 Потребителят има право да предяви рекламация при несъответствие на стоката с договора за продажба. Несъответствието НЕ следва да се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието. Потребителят може да предяви рекламация до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали търговецът е предоставил търговска гаранция.

  При предявяване на рекламация на стока Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при условията и по реда на чл. 112,  чл. 113 и чл. 114 от Закона за защита на потребителите.

   Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

  Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

   Рекламацията се предявява пред търговеца устно или писмено. При предявяване на рекламация Потребителят представя стоката, посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Информираме Ви, че законовата гаранцията отпадат в случай на:

 • Неправилно и/или нехайно ползване, и/или съхранение на изделията. Преди използването на стоката, прочете внимателно Указания за правилна експлоатация.
 • Механични повреди и счупвания в резултат на действия на Потребителя, включително и третиране на изделията с агресивни и абразивни почистващи препарати и други вещества.

 Отказ за получаване:

Потребителят има право да откаже получаването на заявената за покупка стока, когато:

 • доставената стока явно не съответства на заявената за покупка и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
 • цената, която Потребителят следва да заплати, не съответства на дължимата цена;

  При отказ за получаване на стоката, извън посочените по-горе случаи, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай, Дружеството има право съобразно предвидения в закона ред да претендира от Потребителя обезщетение за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

Замяна

 Потребителят има право да заяви подмяна на артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка, като  заяви желанието си, писмено на адрес и/или имейл, в срок не по-късно от 14/четиринадесет/ дни от получаване на стоката.

   В този случай, Потребителят следва да върне стоката, в 14-дневен срок от уведомяването във вида, в който е получена, в добър търговски вид. Върнатата стока, следва да бъде без следи от употреба, без драскотини, без следи от удари и със защитното си покритие. Стоката следва да бъде върната в оригиналната опаковка и етикети, ведно с всички съпровождащи я документи издадени от търговеца: фактура, касов бон, гаранционна карта и други. При некоректно върната стока, търговецът може да откаже замяна на стоката.

   В този случай разходите за транспорт са за сметка на Потребителя.

 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

  Потребителят има право в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоката, да се откажете от Договора, без да посочва причини за това, без да дължи обезщетение или неустойка.

   Потребителят може да упражни това свое право, като уведоми търговеца с недвусмислено заявление изпратено писмено по пощата и/или на имейл адрес. В заявлението си до търговеца, Потребителят следва да се индивидуализира, да посочи данни за поръчката, както и да посочи коректна информация за контакт и при необходимост банкова сметка, на която желае да му бъде възстановена сумата. Потребителят може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. В тази връзка, търговецът незабавно връща и/или изпраща на посочен от потребителя имейл адрес, съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

    При законосъобразно и своевременно упражнено правото на отказ от Договора, търговецът без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14/четиринадесет/ дни, считано от датата, на която е информиран за отказа, възстановява на Потребителя полученото плащане. Търговецът възстановява заплатените суми на Потребителя по посочена от последния банкова сметка и/или по друг подходящ начин, като възстановяването не е свързано с никакви разходи за Потребителя.

  При отказ от Договора, Потребителят следва да върне стоката на адреса на управление на търговеца,  без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14/четиринадесет/ дни, считано от деня, в който Потребителят е информирал търговеца за отказа си от договора.

   Потребителят следва да върне получената стоката във вида, в който е получена, без да бъде ползвана и/или повредена, в добър търговски вид. Върнатата стока, следва да бъде без следи от употреба, без драскотини, без следи от удари и със защитното си покритие. Стоката следва да бъде върната в оригиналната опаковка и етикети, ведно с всички съпровождащи я документи издадени от търговеца: фактура, касов бон, гаранционна карта и други.

  Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоката, причинена от изпробването, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Потребителят има право да пробва закупената стока и да се увери, че отговаря на очакванията му, но корелативно на това Потребителят е длъжен да пази стоката в състоянието, в което я е получил.

При върната стока в некоректно състояние, търговецът може да направи удръжки съразмерно намалената стойност на стоката,  нанесени повреди и щети.

  Търговецът има право да отложи възстановяването на сумите на Потребителя до получаване на стоката на адреса на управление. Срокът за връщане на стоката се счита спазен, ако стоката е изпратена обратно на търговеца, преди изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на търговеца за отказ от договора. Разходите за връщане на стоката са за сметка на Потребителя.

     Търговецът си запазва правото да не възстанови заплатената от Потребителя сума в случай на нарушаване на едно или повече условия за връщане на стока.

  „АМБЪР КИДС“ ЕООД, се ангажира да съдейства максимално на своите клиенти, за упражняване на техните права, като потребители, както и да съдейства за своевременното и безпрепятствено удовлетворяването на техните претенции.

  Корелативно на това Дружеството очаква от своите клиенти коректно  и добросъвестно отношение и законосъобразно упражняване на правата им на потребители.

 В тази връзка Дружеството, информира своите Потребители за непоколебимото си намерение да защити правата си по съдебен ред, в това число и да претендира възстановяване на вредите и разходите настъпили в резултат от незаконосъобразно и недобросъвестно отношение от страна на Потребител, ведно с всички следващи се от това държавни такси и разноски за адвокатски възнаграждения.

    По смисъла на настоящите Общи условия:

 "Потребител" е всяко физическо лице, което е заредило интернет страницата https://amberlino.com/, и/или което придобива стоки, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност и, което действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност. 

"Търговец" е юридическото лице  „АМБЪР КИДС“ ЕООД, което продава или предлага за продажба стоки или сключва договор с потребител като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или в частния сектор, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка. 

"Продажна цена" е крайната цена за бройка или за определено количество стока, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

"Стока или артикул" е движима материална вещ предлагана на интернет страницата https://amberlino.com/.

„Договор за продажба" е договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях.

"Поръчка" е всяка индивидуална заявка за покупка на избрана стока при условията, на интернет страницата https://amberlino.com/, относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя.

"Услуги" са всички действия, осъществявани от  „АМБЪР КИДС“ ЕООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на стоки на Потребителите.

Формуляр за отказ

Гаранционна карта

                                     „АМБЪР КИДС“ ЕООД

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram